Contact:

Tel: 86 21 5270 7268

E-mail:amy.zhong@zamchina.com


Media Contact:

Tel: 86 21 6150 9023

E-mail:cherry.shao@zamchina.com


Add: 20D Yujia Building, 168 Pingwu Rd. Changning, Shanghai(200052)

Apply For